Wspólne Stanowiska Zwi±zków Zawodowych w sprawach pracowniczych06.03.2014- 3 reprezentatywnych ZZ w sprawie wzrostu stawki o 200 zł.
06.03.2014- w sprawie podwyższenia kwot pożyczek w ZF¦S.


14.02.2013- w sprawie odzieży ochronnej-kurtki.

06.12.2012- w sprawie uprawnień premiowych dla mistrzów zaplecza,oraz rozkładów jazdy.
06.12.2012- w sprawie kurtki służbowej dla motorniczych.
06.12.2012- w sprawie dnia wolnego dla pracowników zaplecza.
06.12.2012- w sprawie ZF¦S.

02.02.2012- w sprawie indywidualnego czasu pracy motorniczych.

01.03.2011- w sprawie częstotliwo¶ci i czasu trwania szkolenia okresowego pracowników Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.
23.02.2011- w sprawie projektu Zarz±dzenia (obuwie), o którym mowa w pi¶mie TW/NB/074/63/2011 z dn.31.01.2011r. . 23.02.2011- w sprawie projektu zmian Regulaminu Wynagrodzenia(umundurowanie), o którym mowa w pi¶mie TW/NB/074/121/2011 z dn.21.02.2011r.

23.09.2010- w sprawie założeń do zmiany zasad wynagradzania od 01,01.11r.
23.09.2010- w sprawie zmian Zasad Premii Motywacyjnej.
23.09.2010- w sprawie zmian do Regulaminu Wynagradzania(zał 9).
10.08.2010- w sprawie niewła¶ciwej interpretacji zasad funduszu premii motywacyjnej.
10.08.2010- w sprawie miejsca wypłat wynagrodzenia.
30.06.2010- w sprawie ekspedycji otwieranych biletem pracownczym.
30.06.2010- w sprawie Urlopu na ż±danie.
10.06.2010- w sprawie podwyżek płac dla pracowników.
09.06.2010- w sprawie raportów CR.
22.04.2010- o Przekazanie pieniędzy na rachunek Funduszu Socjalnego.
16.04.2010- w sprawie wydłużenia czasu OC w zakładach eksploatacyjnych.
13.04.2010- w sprawie zmian Projektu Tabeli norm ¶rodków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
24.03.2010- w sprawie OC Zakładu R-1.
05.02.2010- w sprawie zmian w Regulaminie ZF¦S.
05.02.2010- w sprawie SWL.

18.11.2009- w sprawie Służby Wieloliniowej.
14.07.2009- w sprawie zmian do ZF¶S.
14.07.2009- w sprawie zmian do Instrukcji dla pracowników ruchu- ograniczenia prędko¶ci.
14.07.2009- w sprawie zmian do Regulaminu Wynagradzania- ubranie robocze i obuwie.


statystyka

.   

Alkohol-procedura postępowania | Wspólne Stanowiska ZZ | Transport Szynowy | IGEO Map | KODEKSY |

KOMISJA KRAJOWA WZZ S'80 | USTAWA O ZZ | STATUT ZWIˇZKU
EnglishDeutsch


KONTAKTWrzesień 2016r

web stats stat24

                                    Kopiowanie zdjęć, tekstów i dokumentów zamieszczonych na stronach KZ WZZ "Sierpień 80" zabronione.