Zasiłki statutowe Dla Członków Związku


Zasiłki statutowe Dla Członków Związku     


     200 zł-     Zgon najbliższej rodziny członka związku.
                 (współmałżonek, dzieci niepełnoletnie, rodzice, teściowie)


     500 zł-     Urodzenie się dziecka członka związku.


     1000zł-     Zgon członka związku.
                 (wypłacane najbliższej rodzinie)statystyka


.   

Alkohol-procedura postępowania | Wspólne Stanowiska ZZ | Transport Szynowy | IGEO Map | KODEKSY |

KOMISJA KRAJOWA WZZ S'80 | USTAWA O ZZ | STATUT ZWIĄZKU
EnglishDeutsch


KONTAKTWrzesień 2016r

web stats stat24

                                    Kopiowanie zdjęć, tekstów i dokumentów zamieszczonych na stronach KZ WZZ "Sierpień 80" zabronione.